Kayran Hukuk

Gürcan Güler

İcra takip bölümüzde takip memurlarından oluşan tahsilat birimimiz, öncesinde banka ve kurumsal takip alanında çalışan bürolarda tecrübe edinmiş, büro dışı adli iş ve işlemlerin takibinde uzun yıllar görev yapmış olup büromuz bünyesinde tüm yasal takip işlemlerinin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılması, borçluların aranması ve borçluların sahada ziyaretleri alanında görev almaktadır.